Operational excellence, meet customer intimacy.

2-4-2013

Voor veel bedrijven zijn de grenzen bereikt van het streven naar “operational excellence” dat de afgelopen de business beheerste. Ten eerste omdat ze niet nog dieper kunnen snijden zonder hun commerciële slagkracht schade toe te brengen. Ten tweede omdat er nauwelijks nog onderscheidend vermogen mee te behalen valt, omdat alle overgebleven concurrenten inmiddels “lean” zijn. Ten derde omdat de continue focus op de efficiency en stroomlijning van interne processen te veel ten koste is gegaan van de aandacht voor de klant.

Parallel Perspective is gegrondvest op de overtuiging, dat de concurrentieslag om onderscheidend vermogen en succes bij de klant in de komende jaren gewonnen worden door bedrijven, die operational excellence weten te combineren met oprechte aandacht voor de klant. Die een goed begrip weten te ontwikkelen van de behoeftes van de klant en daar gerichte oplossingen tegenover weten te stellen.

In het artikel “Operational excellence, meet customer intimacy” laat Brad Power van de Harvard Business Review zien, dat hij dezelfde overtuiging heeft. Aan de hand van de britse supermarktketen Tesco geeft hij bovendien een concreet voorbeeld van een bedrijf dat succesvol is door operational excellence met customer initimacy te combineren. En hij laat zien welke eigenschappen een bedrijf moet hebben om de ogenschijnlijke tegenstelling tussen operational excellence en customer intimacy succesvol te kunnen overbruggen.

Tesco is welliswaar een B2C-case, maar het thema “operational excellence meets customer intimacy” is mínstens net zo relevant voor de B2B-markt, zoals ik mijn artikel “Wordt de klant weer koning?” al betoogde. De goede “B2B-lezer” kan dus met het artikel (en zeker met de conclusies) ook zijn voordeel doen.

Geïnteresseerd om het artikel “Operatinal excellence, meet customer intimacy” van Brad Power (Harvard Business Review) te lezen? Klik hier.

 

Reageren? »