Succesvolle bedrijven in een onvoorspelbare wereld: vier survival skills (1)

20-12-2012

De wereld om ons heen wordt steeds dynamischer en vooral onvoorspelbaarder.  In een dergelijke wereld is aanpassingsvermogen de belangrijkste “asset” van een bedrijf. Aanpassingsvermogen geeft de “staying power” om je te blijven onderscheiden in een onvoorspelbare wereld.  Maar hoe geef je een organisatie aanpassingsvermogen? Volgens sommigen ligt de oplossing in het toepassen van technologieën als Social Media en Business Intelligence. Dat soort gereedschappen zijn in veel gevallen zeker nuttig, maar alleen als de organisatie zelf een adaptief en innovatief karakter heeft. Dit artikel gaat dieper in op welke eigenschappen een bedrijf adaptief maken. Oftewel waar je op moet sturen om jouw bedrijf of organisatie aanpassingsvermogen te geven.

De valkuilen van het succes

Het onstaan van alle bedrijven is te danken aan het ontdekken en benutten van kansen in een bepaalde markt. Soms door “het gat in de markt” te ontdekken en benutten.  Maar vaak ook “simpelweg” door te zien dat de bestaande markt anders en beter bediend kan worden. Dergelijk inzicht gecombineerd met durf, focus en een goede executie maken het succes.

Maar succes geeft vaak oogkleppen, die het zicht beperken op hoe het nog weer anders en beter kan. Het bedrijf dat succesvol werd door de spelregels in zijn markt te veranderen, wordt onderdeel  van het “establishment”. Het speelt het spel nu zelf ook netjes volgens de nieuwe regels en verliest het zicht op interessante innovaties van buiten. Andere bedrijven komen op het succes af, de concurrentie neemt toe, de groei neemt af, de prijzen en de marges dalen. De nadruk verschuift van creativiteit en innovatie, naar efficiency en kostenreductie. En van inspireren en creëeren naar controleren en beheren.

Kortom, voor je het weet is het bedrijf dat groot en succesvol is geworden met zijn innovatieve kracht, alleen nog maar bezig met het behoud van de verworven marktpositie. Het verliest daarbij juist het vermogen om nog innovatief bezig te zijn. Gewoontes, processen en procedures worden leidend. De klant wordt een abstractie. Er wordt keihard gewerkt om in de strijd met de concurrentie overeind te blijven,  maar de blik raakt steeds meer intern gericht op het eigen bedrijf en op de eigen branche.

arallel Perspective: Meer klantwaarde, klantbeleving en klantretentie. 

Survival of the fittest

Het bovenstaande is natuurlijk geen nieuw inzicht. Zolang bedrijven bestaan voltrekt zich bovenstaand scenario. Alleen waar dit vroeger vaak een proces van decennia was, zien we dat de snelheid waarmee deze scenario’s zich voltrekken steeds meer toeneemt. Marktleiders komen en gaan steeds sneller als gevolg van de snelle technologische veranderingen, globalisering, steeds vrijere markten en enorm toegenomen beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie.

Deze toegenomen dynamiek vraagt om bedrijven die zich snel kunnen aanpassen. Die open staan voor wat er gebeurt in hun omgeving en inzien welke bedreigingen én kansen dat biedt. Organisaties die vervolgens de focus en daadkracht hebben om hun processen, propositie of business model te innoveren. Oftewel zoals Darwin zei: “Survival of the fittest”. In goed nederlands: “Overleving van de meest aangepaste”.  

Maar wat maakt een organisatie “the fittest”? In mijn ogen zijn er vier eigenschappen die een organisatie adaptief maken en houden. Door actief op deze “survival skills”te blijven sturen kan je voorkomen dat een organisatie in zichzelf gekeerd en vastgeroest raakt. De vier eigenschappen zijn:

  1. Vrijheid
  2. Kwaliteit
  3. Authenticiteit
  4. Klantgerichtheid

 

In deel 2 van dit artikel ga ik dieper in op de eerste twee eigenschappen: vrijheid en kwaliteit. 

 

Auteur: Harald Medema.

 

Geïnformeerd worden over nieuwe artikelen op het Parallel Blog? Volg ons via RSS of op Twitter

 

 Reageren? »