Klantbelevingsmanagement

Parallell Perspective, voor meer klantwaarde, klantbeleving en klantretentie.

Het werven van nieuwe klanten is vijf tot zeven keer duurder dan het behouden van bestaande klanten. Klantbelevingsmanagement heeft daarom als doel het behouden en uitbouwen van bestaande klantrelaties. Daarbij geldt dat elk contact met uw organisatie bepalend is voor het succes bij uw klanten. De hele organisatie, zowel commercieel als operationeel, moet dus op één lijn zitten.  

Het gaat hierbij om:

  • Het optimaliseren van de klantbeleving,
  • In elke fase van de klantlevenscyclus,
  • Ter maximalisering en benutting van de potentiële klantwaarde 

Oftewel:

  • De juiste actie
  • Op het juiste moment
  • Voor de juiste klant 

Dit raakt uw organisatie in de volle breedte en vraagt om een End2End aanpak. Dat lijkt misschien complex en moeilijk te behappen. Maar Parallel Perspective brengt dit terug tot vier overzichtelijke kernthema’s. Daarmee kunnen we u helpen uw organisatie door te lichten en te verbeteren. Terwijl de impact op uw organisatie en budget inzichtelijk en beheersbaar blijft. Deze vier kernthema’s zijn: 

  • Ambitie:  Welke klantwaarde wilt u bieden én oogsten? Wordt dit door hele organisatie gedeeld?
  • Retentie: Welke klanten dragen het meeste bij aan uw ambitie? Krijgen zij de juiste aandacht?
  • Expansie: Wordt het klantwaardepotentieel volledig benut door uw organisatie (up-/cross-sell)?
  • Acquisitie: Werft u de prospects die de beste mogelijkheden bieden voor retentie en rendement?

 

Parallel Perspective voor meer klantwaarde, klantbeleving en klantretentie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Naar "Waardeinnovatie" »

  Parallel Perspective: Meer klantwaarde, klantbeleving, klantretentie.